Bạn học được gì từ tấm gương nghị lực Nick Vujicic?

Lần đầu tiên đến với Việt Nam, Nick Vujicic – một người đàn ông không tay không chân đã làm được những điều phi thường, thức tỉnh niềm tin và tinh thần nghị lực vượt lên số phận mọi giới hạn trong cuộc sống của hàng triệu bạn trẻ với cuốn sách “Cuộc sống không giới...

Read more