Tag: Phương pháp học môn địa lý

Địa lý bộ môn khoa học nghiên cứu về địa hình, địa chất, dân cư sự biến đổi và các hiện tượng trên Trái Đất. Học tập tốt môn địa lý cần nắm rõ các địa danh, địa điểm, đặc điểm các vùng miền núi, trung du, đồng bằng.