Tag: Phương pháp học môn hóa học

Hóa học là môn khoa học thực nghiệm đòi hỏi khả năng tư duy, óc quan sát để phân tích các hiện tượng thí nghiệm cũng như thực nghiệm từ đó nắm vững được những vấn đề. Bên cạnh đó quá trình học phải liên tưởng đến các hiện tượng ngoài cuộc sống nhằm giải thích được các hiện tượng tự nhiện từ đó có thêm niềm đam mê cho bộ môn.