Tag: Phương pháp học môn lịch sử

Học tập tốt bộ môn lịch sử tránh học vẹt, học tủ, phương pháp học tập hiệu quả là học tập gắn với liên tưởng, tạo mối liên hệ, hệ thống hóa các sự kiện, thời gian, địa điểm, nhân vật từ đó tránh được sự nhầm lẫn giữa các yếu tố lịch sử.


[mc4wp_form id="274"]