Tag: Phương pháp học môn sinh học

Sinh học bản chất không đơn thuần chỉ là môn học thuộc lòng, quá trình học tập bộ môn cần có sự liên tưởng đến sự sống xung quanh thì mới thấy được sự vận động biến đổi mối liên hệ mật thiết giữa các sinh vật trên trái đất tạo động lực sự tìm tòi khám phá từ đó có thêm niềm đam mê trong học tập.